Проследяване на кампании в Google Analytics

Пускате рекламна кампания? Или изпращате е-мейли до клиентите си? Ако искате да проследите резултатите от нея в Google Analytics, следва да ползвате утвърдения от компанията стандарт на адресите. Ето го и него, като пример:
http://slon.bg/?utm_source=google.bg&utm_medium=banner&utm_term=слон&utm_content=content&utm_campaign=adwords
Нека обясним какво означава всяка една от променливите: 1. utm_source - това е променлива, в която дефинирате сайтът източник на трафика. В нашия пример, това е google.bg 2. utm_medium - това е форматът, чрез който получавате трафика. Например "banner", "e-mail", "link" и т.н. Идеално, за да следите, кои са най-ефективните Ви рекламни канали. 3. utm_term - това е специфично за ключови думи, ако ползвате AdWords. Можете да зададете различни ключови думи за всяка ключова дума, за която правите кампания. 4. utm_content - ако имате повече от една реклама на дадена страница, можете да ги разграничите, като поставите примерно "smallbanner", "firstlink" и т.н. Идеално, за да следите на коя точно банерна позиция се натиска. 5. utm_campaign - в случай, че правите няколко различни кампании, можете да ги разграничите чрез този параметър. Примерно ако ползвате различни банери. Първите два параметъра са задължителни, за коректното отчитане на трафика в Google (той излиза като източник "Други"), петия параметър е силно препоръчителен, а третия и четвъртия са по желание.

Вашият коментар